top of page

COACHNING
UTBILDNING

Detta programmet är för dig som 

1.  Har empati för andra
 

 2 . Har en positiv inställning

3. Har en god kommunikationsförmåga

4. ​Du är självmedvetenLåter det som du?
Läs vidare här nedan 


Under min coachnings utbildning får du lära dig en rad olika färdigheter och tekniker
för att kunna coacha andra på ett professionellt och på ett effektivt sätt.Nedan listar jag  vad du lär dig under utbildningens gång:
 

 1. Kommunikationsfärdigheter:
  Coachning handlar i stor utsträckning om kommunikation, så fokus ligger mycket på att lära sig kommunikationsfärdigheter. Detta inkluderar att ställa öppna frågor,  lyssna aktivt,  ge feedback på ett konstruktivt sätt och använda effektiva kommunikationsverktyg som non-verbal kommunikation.

   

 2. Coachningsmodeller:
  Det finns många olika coachnings modeller som kan användas för att hjälpa klienter att uppnå sina mål.
  Under utbildningen  kommer du att lära sig om olika modeller, som exempelvis GROW-modellen, SMART-mål och hjulet för livs balans.

   

 3. Psykologiska principer:
  >Du  kommer att lära dig grundläggande psykologiska principer som är relevanta för coachning.
  Detta kan inkludera att förstå hur människor tänker, hur man kan hantera stress och oro, hur man hanterar negativa tankar och känslor, och hur man hanterar konflikter.

   

 4. Etik och professionalitet:
  Du lär dig riktlinjer för etik och professionalitet i coachnings branschen.
  Detta inkluderar att förstå vikten av konfidentiellt och sekretess, att respektera klientens självbestämmande och att hantera potentiella konflikter på ett professionellt sätt.

   

 5. Praktisk erfarenhet:
  Du kommer också att erbjudas möjligheten till praktisk erfarenhet genom övningar, simuleringar och rollspel.
  Detta ger dig möjlighet att tillämpa dina färdigheter i en verklig situation och få feedback på din prestation.

   

 6. Verktyg och tekniker:
  Du lär dig olika verktyg och tekniker som kan användas för att hjälpa klienter att uppnå sina mål.
  Detta kan inkludera verktyg som hjälper till med självreflektion och självkännedom, tekniker för att hantera stress och oro, och verktyg för att skapa en framgångsrik karriärplan.

   

 Coachning utbildningen variera i längd och omfattning, det är helt i digitalt och utförs i din egna takt.
Jag finns tillgänglig som mentor under hela ditt program för att hjälpa dig att nå din fulla potential 

Provance

Så min fråga är,
vad väntar du på?

Boka en gratis konsultation  idag

bottom of page