top of page

Hur vet du om ditt förhållande är hälsosamt?

  1. Konstanta Konflikter: Om ni ofta hamnar i intensiva eller långvariga konflikter utan att lösa problemen.

  2. Brist på Kommunikation: Om det finns svårigheter att öppet prata om känslor och behov.

  3. Avsaknad av Respekt: Om respekt saknas, både i små och stora handlingar gentemot varandra.

  4. Kontrollerande Beteende: Om en part försöker kontrollera den andra, vilket kan inkludera överdriven övervakning eller manipulation.

  5. Isolering: Om en part isoleras från vänner och familj, vilket kan vara ett tecken på kontrollerande beteende.

  6. Ständig Negativitet: Om det övervägande mönstret är negativt, och positiva ögonblick är sällsynta.

  7. Fysisk eller Verbal Misshandel: Absolut oacceptabelt och ett starkt tecken på att förhållandet inte är hälsosamt.

  8. Ständig Oro och Ångest: Om du känner dig ständigt orolig eller ångestfylld inom förhållandet.

  9. Brist på Stöd: Om det saknas ömsesidigt stöd och förståelse för varandras behov och mål.

  10. Förändring i Självbild: Om du märker att ditt självförtroende och självkänsla minskar på grund av förhållandet.


Ett destruktivt förhållande kan kännetecknas av konstanta konflikter, brist på ömsesidig respekt, kontrollbehov, och en känsla av att det påverkar ditt välmående negativt. Om du upplever ständig nedstämdhet, ångest eller känner dig kontrollerad, kan det vara tecken på ett destruktivt förhållande. Att söka stöd från vänner, familj eller professionella kan vara viktigt för att navigera i sådana situationer.


Ta hjälp innan det är försent

Vi på LillaNuet finns här för dig


bottom of page