top of page
Misty Forest Reflection

Har du stora drömmar, men vågar inte tro på dom?
Vill du bygga upp ett självförtroende och tro på att du är kan ta ditt nästa steg?

Mest prisvärt

Fokus

9 600 kr

9 600

12 sessioner

Giltigt i 6 månader

FOKUS

Tre Månader till Nytt Självförtroende

Din chans att bygga upp ditt självförtroende och börja ett nytt kapitel i ditt liv med hjälp av mig som din mentor och coach.
 

Vi möts online regelbundet för att utforska och bygga upp ditt självförtroende. Våra sessioner är en plats för dig att uttrycka dina ambitioner och de hinder du stöter på i ditt strävan efter att tro på dig själv.

Jag stöttar dig i att identifiera och övervinna de barriärer som håller dig tillbaka, och hjälper dig att bygga en stark grund av självkänsla och tillit till dina egna förmågor.

 

Under programmets gång får du tillgång till personligt anpassade verktyg och uppgifter som utmanar dig att gå utanför din komfortzon, för att på så sätt skapa varaktiga förändringar och främja din personliga tillväxt.

solnedgång


- Söker du konkreta metoder för att förbättra ditt självförtroende och självkänsla?

- Stöter du ofta på situationer där brist på självförtroende hindrar dig från att agera eller uttrycka dig som du önskar?

Om du vill bygga upp självförtroende och självkänsla, är detta program designat med just det i åtanke. Det erbjuder konkreta strategier och verktyg som är skräddarsydda för att hjälpa dig att utveckla en starkare känsla av självvärde och tillit till dina egna förmågor.


Är du öppen för att utforska nya sätt att tänka
och agera för att övervinna begränsande övertygelser och beteenden?

 

Detta program kräver ett aktivt deltagande och en vilja att engagera sig i självreflektion.
Om du är beredd att investera tid och energi i din personliga utveckling och känner dig bekväm med att dela och arbeta igenom dina erfarenheter i en stödjande miljö, är programmet väl lämpat för dig. Det erbjuder en strukturerad och stöttande ram för att utforska och växa.

 

om dina svar och inställning återspeglar en stark önskan om personlig utveckling, en beredskap att engagera dig aktivt i processen, och ett behov av riktat stöd och vägledning, är "FOKUS" det rätta programmet för dig. Det erbjuder en omfattande struktur för att utforska och förbättra ditt självförtroende, med fokus på varaktig förändring och personlig tillväxt.


Vill du veta mer?

Hur vet jag att detta
programmet är rätt för mig?

kvinna isolnedgång

Vill du ha tillgång till ett gratis smakprov?

Fyll i dina uppgifter så sänder jag ett mini program till dig helt kostadsfritt

Hämta ditt smakprov

bottom of page