top of page

Släppa oro

Oro kan beskrivas som en känsla av rädsla eller ängslan inför något som man uppfattar som hotande eller osäkert. Det kan vara en reaktion på en specifik situation, ett framtida scenario eller en allmän känsla av obehag utan en tydlig orsak. Oro kan påverka både kroppen och sinnet och manifesteras ofta genom fysiska symtom som hjärtklappning, magbesvär, spända muskler, sömnproblem och koncentrationssvårigheter. Mentalt kan oro ta form av överanalyserande, katastroftankar, överdriven självkritik och en känsla av att vara hjälplös eller förlorad i negativa scenarier. Det kan vara svårt att släppa tankar och bekymmer, vilket kan leda till en negativ spiral av ännu mer oro och ångest. I denna tapping session kommer vi at arbeta för att sänka din intensiva känsla av oro. Så du kan slappna av och tänka mer klart.

Instruktörer

  • Patricia

    Patricia

Pris

100,00 kr

Redan deltagare? Logga in

bottom of page