top of page

Vem är du med självförtroende?

  • 5dagar
  • 7steg

Under 5 dagar kommer vi att utforska hur du kan bygga självförtroende i ditt sinne och din kropp. Vi kommer att tappa tillsammans för att rensa bort motstånd eller rädsla som du upplever medvetet eller undermedvetet. Varje dag kommer vi att bygga vidare på kunskapen för dig att förstå hur självförtroende fungerar och ger dig lindring från självtvivel. Se till att tappa åtminstone en gång om dagen under de kommande 5 dagarna och notera de förändringar som sker i ditt tänkande, ditt känsloläge och ditt handlande.

Instruktörer

Pris

Engångsbetalning
499,00 kr
FRAMGÅNG
16 800,00 kr

Redan deltagare? Logga in

bottom of page